Potravinářský závod v Severních Čechách

APTO LED panel interierové osvětlení potravinářského závodu

Popis realizace

Dodávka LED svítidel pro kompletní vnitřní osvětlení historického objektu potravinářského závodu v Severních Čechách.

Po funkční stránce zabezpečují produkty APTO a.s.  kvalitní pracovní podmínky, po stránce estetické podporují reprezentativnost veřejně přístupné části budovy (kanceláře, konferenční místnosti...) a industriální charakter výrobně skladovacích částí.