Avion Shopping park Ostrava

Popis realizace

Kompletní dodávkou LED svítidel při realizaci stavby „Nový Avion” v Ostravě jsme zajistili jak zaměstnancům, tak především zákazníkům centra příjemné prostředí pro nakupování.

Řídící systém, který je ovládán z velína centra, umožňuje obsluze pozvolna a plynule upravovat intenzity osvětlenosti jednotlivých aplikací (hlavní pasáž, osvětlení garáží, osvětlení fasády a venkovních parkovišť). Předmětem dodávky bylo navíc efektové osvětlení vertikálních ploch nad jednotlivými shopfronty v rámci pasáže. K projektu připravujeme vzhledem k jeho velikosti další podrobnosti.