Operační program: Podnikání a inovace

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace realizovala společnost APTO a.s. projekt s názvem Vývojové centrum LED svítidel. Realizace projektu probíhala od 1.9.2014 – 30.8.2015.

Cílem projektu bylo pomocí nově pořízeného přístrojového a softwarového vybavení urychlit vývoj vybraných produktů. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.